Kontakt

Rickard Lindqvist
VD/CEO/Delägare

Box 3
Långgatan 12
686 21 SUNNE
SWEDEN

Tel: + 46 70 622 24 26
Mob: +46 70 521 26 56

rickard.lindqvist@lindarnas.se

Fredric Lindqvist
Delägare/Områdesansvarig

Box 3
Långgatan 12
686 21 SUNNE
SWEDEN

Tel: + 46 70 622 24 26
Mob: +46 70 334 73 41

fredric.lindqvist@lindarnas.se

Inga-Lill Lindqvist
Delägare

Box 3
Långgatan 12
686 21 SUNNE
SWEDEN

Tel: + 46 70 622 24 26
Mob: +46 70 691 79 20

ingalill.lindqvist@lindarnas.se

Elisabeth Nilsson
Fastighetsskötare

Box 3
Långgatan 12
686 21 SUNNE
SWEDEN

Tel: + 46 70 622 24 26
Mob: +46 70 622  20 70

elisabeth.nilsson@lindarnas.se

Gunnar Gustafsson
Fastighetsskötare

Box 3
Långgatan 12
686 21 SUNNE
SWEDEN

Tel: + 46 70 622 24 26
Mob: +46 –

gunnar.gustafsson@lindarnas.se