För hyresgäster

Ny information 2024 i rubrikerna Autogiro, E-faktura, Felanmälan och Uppsägning.

Andrahandsuthyrning

Nya regler för andrahandsuthyrning 1 oktober 2019

Om Du exempelvis skall arbeta utomlands eller studera på annan ort under en längre tid, kan Du ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning. Det är dock alltid Du som förstahandshyresgäst som ansvarar för lägenheten och att hyran betalas i tid. Att hyra ut sin lägenhet olagligt innebär att Du mister Din hyresrätt.
Skicka in din ansökan till oss. Lindarnas tillstånd om andrahandsuthyrningar är alltid tidsbestämda, maximalt 1 år, och prövas i varje enskilt fall. Handläggningstiden är cirka 1 månad.

Viktigt att påpeka är också att andrahandshyresgästen inte äger någon rätt att vid hyrestidens utgång överta hyreskontraktet för lägenheten.

Efter din andrahandsuthyrning ska du meddela Lindarnas  att du flyttat tillbaka till din lägenhet. Detta skall göras skriftligen.

Autogiro “nytt 2024”

Autogiro är kostnadsfritt och innebär att pengarna för hyran dras automatiskt från ditt konto varje månad. Du kan ansöka om autogiro via din internetbank genom att söka på det fastighetsbolag du hyr hos.

Har du inte internetbank kan du få hjälp hos din bank eller fylla i en ansökningsblankett för autogiro som vi kan skicka hem till dig och som du skickar tillbaka till oss.

Observera att du får hem hyresavier även när du har autogiro. Om du vill undvika den kostnaden väljer du e-post i vår nya hyresgästportal “hem.dinhyresvard.se” Var observant att det finns pengar på kontot, motsvarande hyran, senast dagen före förfallodagen. Om du inte har täckning den dagen förblir hyran obetald.

Om Du har frågor om Din hyra, kontakta vår hyresavdelning, se telefonnummer och mailadress under “kontakter” eller portanslag.

Barnvagnar

För allas säkerhet är det inte tillåtet att förvara barnvagnar i trapphusen. Om det börjar brinna i huset kan barnvagnarna hindra utrymning eller stå i vägen för räddningstjänsten, de är dessutom en brandrisk.

Disk- och tvättmaskin

I en del lägenheter finns möjlighet att installera egen disk- och/eller tvättmaskin. Du har själv ansvar för att installationen utförs fackmannamässigt, genom att leverantör eller rörläggare anlitas. Skador orsakade av egen disk- och/eller tvättmaskin är du själv ansvarig för.

Kolla med ditt försäkringsbolag om hemförsäkringen täcker eventuella skador. Tänk också på att felaktigt inkopplad maskin kan orsaka störningar i varm- och kallvatten i hela huset.

Dödsfall

Vid dödsfall kan dödsboet välja en månads till tre månaders uppsägningstid.

Dödsboet ska säga upp kontraktet och bifoga ett dödsfallsintyg. Om du som sammanboende vill bo kvar i lägenheten bör du kontakta Lindarnas för att skriva om kontraktet.

Om du har frågor, kontakta din uthyrare.

E-faktura, E-postfaktura eller utskick via posten. “nytt 2024”

Vi skickar ut våra hyresavier/hyresfakturor en gång i månaden. Direkt efter att du betalar fakturan hos din internetbank kan du välja att i fortsättningen få dem som e-faktura vilket gör det lättare att betala dem. Alternativ söker du efter “Lindarnas Support” och väljer “hyra” på bankens tjänst “e-faktura”. Det kan vara lite olika beroende på vilken bank du har.

Du kan också gå in på hem.dinhyrsvard.se och välja att få dem via e-post i text eller som bifogad PDF. Vi kommer fortsätta att erbjuda att skicka hyresavierna via post men kommer då ta ut en avgift.

Felanmälan “nytt 2024”

Du kan logga in på vår nya hyresgästportal “hem.dinhyresvard.se“. Där kan du göra felanmälningar och sedan följa upp det. I portalen kommer ni även se era hyresavier, riktad information från oss och vi tittar även på att i framtiden kunna boka tvättider.

Första gången du loggar in behöver du en registreringskod. Den finner du på din hyresavi.

Vid ett akut fel önskar vi fortfarande att ni använder 070-622 24 26 dagtid och journumren övriga tider som finns vid ert trapphus. Vi har alltid tre nummer i fall inte någon svarar i det du ringer först (beror på vem som har jour den kvällen).

För att börja använda med.dinhyresvard.se behöver du registrera dig. Det gör du genom att gå in på hem.dinhyresvard.se/register och använda din registreringskod som du har på din hyresavi.

Om du ger oss tillåtelse att gå in med en reservnyckel kan vi som regel åtgärda felet snabbare. Glöm ej att ange detta vid felanmälan.

Flytta in – Besiktning och inflyttningsdag

Innan du flyttar in har vi besiktigat lägenheten tillsammans med den avflyttande hyresgästen. Du får tillträde till lägenheten tidigast klockan 12 den dag hyresavtalet börjar gälla. Om den 1:e i månaden infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag får du flytta in första vardagen därefter.

Glöm ej att anmäla nytt elabonnemang avseende Din hushållsel. Du behöver även teckna en hemförsäkring vid inflyttning, som ska börja gälla samma dag som Du flyttar in. Saknar du hemförsäkring kan exempelvis en vattenskada som uppkommer i lägenheten bli en dyr historia som Du själv kan få bekosta.

Om det inte finns en brandvarnare, måste Du skaffa en så fort som möjligt. Glöm inte kontrollera batteriet. Enligt lagen kan bostadsinnehavaren göras ansvarig för brandskador som uppstått genom vårdslöshet eller försummelse.

Det kan även vara bra att göra en adressändring med eftersändning, så att posten känner till Din nya adress. Detta kan Du enkelt göra via Internet på adressandring.se.

Flytta ut

Här har vi samlat några tips på hur du gör din flytt så smidig som möjligt.

För att slippa problem och extra kostnader efter avflyttning från Din lägenhet är det viktigt att Du noggrant städar och rengör Din lägenhet. Även balkong och förrådsutrymmen skall rengöras. Alla utrustningsdetaljer som tillhör lägenheten skall finnas i lägenheten, kontakta förvaltaren om Du är osäker.

Vid uppsägning besiktigas lägenheten. Besiktning av lägenheten skall bokas efter överenskommelse med förvaltaren. Vanligtvis sker detta när lägenheten är tömd och städad. Tillsammans går ni igenom lägenheten för att se efter skador och onormalt slitage. Kostnad för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen.

Allt som hör till lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen, till exempel dörrar och hatthylla. Väggfasta skåp, vitvaror mm som du själv installerat eller tagit över från en tidigare hyresgäst ska tas bort.

Lägenheten ska städas noggrant innan du flyttar. Om slutstädningen skulle vara bristfälligt utförd kan du debiteras städavgift.

Nycklar till lägenheten skall återlämnas senast kl. 12.00 på avflyttningsdagen (eller första vardagen i månaden).

Kom även ihåg att Ditt el-abonnemang för hushållsel skall sägas upp vid avflyttning

Här hittar du Fastighetsägarnas checklista för flyttstädning »

Flyttstädning

Lägenheten ska städas noggrant innan du flyttar. Om slutstädningen skulle vara bristfälligt utförd kan du debiteras städavgift.

Här hittar du Fastighetsägarnas checklista för flyttstädning »

Förråd

Tänk på att inte förvara brand- eller stöldbegärlig egendom i ditt förråd. Lindarnas ansvarar inte för den förvarade egendomen. Vad som är stöldbegärlig egendom kan du läsa om i villkoren för din hemförsäkring. Vid skada eller stöld ska du kontakta ditt försäkringsbolag.

Du får inte förvara gastuber, gasol, bensin, lättantändliga eller explosiva medel i ditt källarförråd.

Hyresinbetalning

Hyran betalas i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Du får hyresavierna kvartalsvis, en för varje månad.

Vid internetbetalning, kontrollera att OCR-raden blir rätt. Tänk också på att varje månadsinbetalning har olika OCR-nummer!

Var noga med att betala hyran i tid. Om vi inte får in hyran i tid kan ärendet skickas till inkasso och du drabbas av extra kostnader. Du riskerar också att ditt hyresavtal sägs upp. Om du inte betalar inkassokravet lämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande och avhysning. Om du inte betalar deras krav riskerar du bland annat att få en betalningsanmärkning och/eller att bli av med ditt hyreskontrakt.

Om du inte fått någon hyresavi från oss – kontakta vår hyresavdelning direkt. Du är skyldig att betala hyran även utan avisering från hyresvärden.

Lägenhetsnummer

Vid kontakt med oss ska du alltid uppge vårt lägenhetsnummer. Detta finns på ditt kontrakt och på din hyresavi.

Staten har infört ett nationellt lägenhetsregister. Varje lägenhet har ett unikt nummer, det gör att man är folkbokförd i sin lägenhet och inte bara på sin gatuadress.

Numret till lägenhetsregistret är fyrsiffrigt och ska användas i din kommunikation med myndigheterna. Ditt lägenhetsnummer enligt Lantmäteriets lägenhetsregister (folkbokföringen) finns efter ditt namn på namntavlan i portuppgången.

Målning och tapetsering

Innan du påbörjar arbetet med att måla eller tapetsera om så ta alltid kontakt med din förvaltare först.

Vill du själv utföra renoveringen har Du som hyresgäst rätten att utföra ytskiktsrenoveringar (d.v.s. målning, tapetsering och golvläggning) om detta görs fackmannamässig. Färgvalet ska vara mycket ljusa och neutrala färger. Väggdekaler, schabloner och fondväggar godkänns inte. Kontakta ansvarig förvaltare innan Du börjar.

Väljer du att utföra arbeten i lägenheten, såsom målning och tapetsering, måste arbetena ske på ett fackmannamässigt sätt.

Om du väljer för extrema färger eller om arbetet inte är fackmannamässigt utfört kan du bli ersättningsskyldig för återställning av lägenheten.

Namnbyte på dörren

Om du vill byta namn på dörren eller lägga till ett extra namn, kontaktar du din uthyrare. Då ordnar vi med en riktig namnlapp åt dig, vilket ser trevligare ut än handskrivna lappar.

Nycklar

 Vad gör jag om jag har tappat bort en nyckel?
Borttappad nyckel innebär alltid cylinderbyte när du flyttar och en debiteringskostnad tillkommer.

Kan jag få en extra nyckel till mitt boende?
Ja, du kan få en extra nyckel mot en avgift.

Vad gör jag om jag har låst mig ute?
Kontakta vårt journummer som finns i trapphuset. En debiteringsavgift tillkommer under kvällar och helger. Du måste på lämpligt sätt styrka att du bor i lägenheten i form av hyresavtal och legitimation.

P-plats och garage

Om du vill hyra en p-plats eller ett garage kontaktar du din bostadsuthyrare för mer information.

Även kunder som inte har ett bostadskontrakt hos oss kan hyra bilplats i mån av plats.

Parabolantenn

Du får inte montera parabolantenn varken på fasaden, taket eller på balkongen.

Fiber

Alla våra lägenheter har fiber anslutning. Hyresgästen tecknar själv internetabonnemang.
I Sunne och Molkom så är det Telias öppna fiber.  Aktuella leverantörer hittar du på https://www.bredbandsval.se/stadsnät/telia-öppen-fiber
I Karlstad är det Stadsnät och du hittar leverantörer här https://www.bredbandsval.se/stadsn%C3%A4t/karlstad-mittn%C3%A4t 

Separation

Om du ska separera, skall den som flyttar skriftligen säga upp sin del av avtalet, sk. partiell uppsägning. Tre månaders uppsägning gäller för den avflyttande parten. Den andre kan då överta avtalet men det förutsätter att han eller hon skäligen kan godtas som ensam hyresgäst, till exempel klara att ensam betala hyran. Vi skriver inte om det befintliga hyreskontraktet men den kvarboende tar ensamt ansvar för kontraktet.

Skötsel och underhåll

Som hyresgäst ansvarar du för att lägenheten hålls i ett gott skick. Nedan följer några tips på hur du underhåller din lägenhet för att bibehålla skicket – både för dig och nästkommande hyresgäst!

Golv

Golv och golvmattor ska vårdas väl. Tänk på att parkettgolv är känsliga – ställ därför inga blomkrukor direkt på golvet! Stoppa smuts och grus redan vid ytterdörren, gärna med hjälp av en dörrmatta. Dammsug eller torrmoppa ditt trägolv till vardags. Vid grundligare rengöring fukttorka golvet med en mycket väl urvriden trasa. För mycket vatten på trägolv skadar det. Använd endast milda rengöringsmedel. Linoleumgolv ger en stark och slittålig yta om de behandlas rätt. När du tvättar linoleumgolv ska du använda ytterst lite vatten. Undvik hett vatten och starka rengöringsmedel.

Kyl och frys

I köket ska du regelbundet frosta av kyl och frys. Avfrostade vitvaror drar mindre hushållsel, och ger en jämnare temperatur! Längst in i kylskåpet finns en avrinningsränna. Rengör avrinningshålet – annars finns det risk för att vattnet rinner ut i kylskåpet. Glöm ej att regelbundet rengöra baksidan på kyl och frys för att undvika brandrisk.

Rengöra köksfläkten

I din köksfläkt finns ett löstagbart filter. Ta ner filtret och diska det regelbundet. Filter som är fulla av fett fungerar sämre och är dessutom en brandfara. Om du har diskmaskin kan du diska filtret i maskinen.

Toalett och badrum

I ett badrum blir luftfuktigheten ofta hög, det är därför viktigt att ventilationen fungerar. För att hjälpa ventilationen på traven kan du vädra ut efter duschen eller låta dörren stå på glänt så att fukten får dra ut. Tänk på att regelbundet rensa ur golvbrunnen i badrummet. Blöjor, bomullspinnar, tamponger etcetera får inte spolas ned i toalettstolen eftersom de kan fastna i avloppet.

Stopp i avloppet

Om det blir stopp i handfatet, diskhon eller toaletten – pröva först att hälla i kokhett vatten och diskmedel. Hjälper inte det – fyll tvättstället eller diskhon till hälften med vatten och pumpa med en vaskrensare. Vid stopp i handfatet kan det även hjälpa att skruva loss behållaren under handfatsröret och tömma ut vattnet och rensa bort eventuell smuts.

Tänk på att du ansvarar för rensning hela vägen ner till och med golvbrunnen. Om fastighetsskötsel måste göra denna rensning kan du tvingas stå för kostnaden . Använd aldrig kaustiksoda eller andra starkt frätande kemikalier!

Sopor

För miljöns skull är det viktigt att du följer de sopsorteringsregler som gäller i din fastighet. Grovsopor ansvarar du själv för att lämnas på kommunal återvinningscentral.

Söka lägenhet

Om ingen av de lägenhet som vi har lagt upp är av intresse kan du göra en allmän intresseanmälan under just rubriken intresseanmälan. Det går givetvis också att ringa oss på 070-622 24 26 eller maila info@lindarnas.se och berätta vad du söker.

Stopp i avlopp

Om det blir stopp i handfatet, diskhon eller toaletten – pröva först att hälla i kokhett vatten och diskmedel. Hjälper inte det – fyll tvättstället eller diskhon till hälften med vatten och pumpa med en vaskrensare. Vid stopp i handfatet kan det även hjälpa att skruva loss behållaren under handfatsröret och tömma ut vattnet och rensa bort eventuell smuts.

Kom ihåg att du inte får spola ner saker i avloppet, så som blöjor, matolja eller tops. För att undvika stopp i handfat eller dusch måste du rensa golvbrunnen med jämna mellanrum. Du måste även rensa vattenlåsen i disk- och handfat regelbundet. Om du trots det har fått stopp i avloppet gör du en felanmälan.

Tänk på att du ansvarar för rensning hela vägen ner till och med golvbrunnen. Om fastighetsskötsel måste göra denna rensning kan du tvingas stå för kostnaden.

Använd aldrig kaustiksoda eller andra starkt frätande kemikalier!

Störningar

Att bo i en hyresrätt innebär att visa hänsyn till varandra och tänka på att inte föra oväsen på olämpliga tider. För den allmänna trivseln, tänk exempelvis på att inte borra och spika i väggarna sent på kvällen och om Du ska ha fest kan det vara bra att prata med grannarna innan.

Om du har grannar som du upplever som störande, skall du i första hand ta kontakt med din granne. Om problemet då inte är löst skall du kontakta oss för att vi gemensamt skall kunna hitta en lösning. Det är mycket allvarligt att få klagomål och detta kan leda till att hyresgästen förlorar rätten till sin lägenhet. Vid problem som är svåra att lösa är det viktigt att du antecknar vem som stört dig och vid vilken tidpunkt och meddelar förvaltaren. Kan vi inte lösa problemet, lämnas ärendet vidare till Hyresnämnden.

Mycket av eventuell irritation går dock att förebygga genom att kommunicera med dem som bor närmast.

En hyresgäst som stör sina grannar och inte upphör med detta efter tillsägelse eller varningsbrev, riskerar att bli uppsagd från sin lägenhet. Tänk på att du även ansvarar för övriga familjemedlemmar och dina besökare.

Trappuppgång

Det är inte tillåtet att förvara någonting i trapphuset. Varken cyklar, barnvagnar, dörrmattor eller sopor. Dessa saker kan medfara en brandrisk. Utrymmena behöver vara fria för räddningstjänsten, städpersonal och tidningsbud.

Rökning är förbjuden i trappuppgångarna.

Vår städning utförs ofta av entreprenörer. De städar på miljövänligt sätt, vilket innebär att det oftast är doftfritt.

Trivsel i ditt boende

Vi vill att alla våra hyresgäster ska trivas och komma överens, därför är det viktigt att du visar hänsyn mot de i din närhet.

Skaka inte sängkläder eller mattor från fönster eller balkong.

Visa extra hänsyn efter klockan 22:00.

Förvarna dina grannar om du ska ha fest.

Mata inte fåglar från fönster, balkong eller i rabatter utanför huset.

Grilla på anvisad plats. Vår fastighetspersonal vet vad som gäller för ditt område.

Sätt balkonglådor på balkongräckets insida.

Se till att husdjur inte stör omgivningen.

Låt TV och stereo vara underhållning för dig själv, och inte för dina grannar.

Kör inte med motorfordon på gångbanor och gräsmattor.

Parkera endast inom anvisade platser.

Hjälp till att förhindra inbrott genom att aldrig ställa upp entrédörrar och alltid låsa till exempel källardörrar.

Respektera bokade tvättider och avsluta tvättpassen i tid.

Städa efter dig och följ dom trivselregler som finns uppsatta i tvättstugan.

Om du har bokningslås ska detta tas bort vid avslutat tvättpass.

Tvättstuga och torkrum

Tvättstugan används av många hyresgäster. Det är hyresgästens skyldighet att hålla i ordning och städa efter sig. Därför måste alla hjälpas åt att hålla ordning.

Respektera bokade tvättider och avsluta tvättpassen i tid.

Tvätt av mattor kan ske i tvättstugor med tvättmaskiner ämnade för detta ändamål. I övriga fall är mattvätt ej tillåten då det förstör tvättmaskinerna.

Du får inte använda tvättstugan efter bokningsbara tiderna. Det stör dina grannar.

Städa efter dig:

– Rengör maskiner och torkskåp

– Sopa och torka golvet

– Rengör filtret i torktumlaren

– Släng tomma förpackningar på rätt ställe

Följ de trivselregler som finns uppsatta i tvättstugan

Om du har bokningslås ska detta tas bort vid avslutat tvättpass

Det råder rökförbud i tvättstugorna.

Om någon maskin inte fungerar, kontakta fastighetsskötsel.

Uppsägning

Vid uppsägning av Din lägenhet måste Du skriftligen meddela oss detta. Enklast är att du använder vår tjänst “hem.dinhyresvard.se” och säger upp lägenheten med hjälp av BankID. Om du har ett äldre kontrakt på papper finns det även utrymme på andra sidan att signera för uppsägning och skicka den med posten.

Uppsägningstiden är tre månader och gäller från kommande månadskifte och tre månader framåt. Ex. om Du säger upp lägenheten den 4 april gäller uppsägningen från 1 maj och tre månader framåt. Avflyttningsdag blir således 1 augusti senast kl. 12.00 (eller första vardagen i månaden).

När du har sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster.

Vid uppsägning besiktigas lägenheten. Den nyinflyttande hyresgästen får gärna delta. Besiktningsmannen går över lägenheten för att se efter skador och onormalt slitage. Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen. Vid besiktningen kontrolleras även städningen.

Värme

Att hålla en jämn och lagom varm lägenhetstemperatur är ett sätt att spara på energi och miljö. Öppna hellre fönstret vidöppet i 5 minuter när du ska vädra istället för att ha det öppet på glänt en längre tid under dagen. Det är mer effektivt och du bevarar en behaglig temperatur inne.

Temperaturen i din lägenhet ska hålla ca 20-21 grader. Den temperaturen gäller i den så kallade vistelsezonen, vilket är ungefär mitt i rummet, ca en meter över golvet. Det betyder att vissa ställen i lägenheten kan vara något kallare och andra något varmare. Värmen regleras automatiskt hemma hos dig utifrån temperaturen utomhus.

Om du har över 21 grader hemma kan elementen kännas kalla. När temperaturen sjunker under 20 grader blir de automatiskt varma igen.

Stora möbler och gardiner hindrar värmen från att komma ut i rummet. Det blir varmt precis vid termostaten, som tror att det är lika varmt i resten av rummet. Fönster är av naturliga skäl kalla vintertid, vilket gör det behagligare att ha till exempel soffan mot en vägg istället för vid fönstret. Luften får cirkulera och värmen sprids i rummet ordentligt.

Tänk på att friskluftsintagen skall hållas öppna för att värmen skall cirkulera ordentligt.

Överlåtelse

En inneboende, kompis eller andrahandshyresgäst har ingen laglig rätt att  överta  ett hyreskontrakt.  Det räcker inte att han eller hon har varit inneboende. Det har heller ingen betydelse om ni är släkt.

Man får alltså inte automatiskt överta sina föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera bort en hyresrätt.