Regler för andrahandsuthyrning.

Från och med 1 oktober 2019 blev det nya regler för uthyrning av hyresrätt i andra hand. Dessutom ändrades reglerna för inneboende och lägenhetsbyte. Fastighetsägarna har samlat de viktigaste reglerna du som hyresgäst bör känna till.

Läs mer här hos Fastighetsägarnas sida

I övrigt vill vi meddela våra hyresgäster vad som gäller för andrahandsuthyrning i våra lägenheter:

Om Du exempelvis skall arbeta utomlands eller studera på annan ort under en längre tid, kan Du ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning. Det är dock alltid Du som förstahandshyresgäst som ansvarar för lägenheten och att hyran betalas i tid. Att hyra ut sin lägenhet olagligt innebär att Du mister Din hyresrätt.
Skicka in din ansökan till oss. Lindarnas tillstånd om andrahandsuthyrningar är alltid tidsbestämda, maximalt 1 år, och prövas i varje enskilt fall. Handläggningstiden är cirka 1 månad.

Viktigt att påpeka är också att andrahandshyresgästen inte äger någon rätt att vid hyrestidens utgång överta hyreskontraktet för lägenheten.

Efter din andrahandsuthyrning ska du meddela Lindarnas  att du flyttat tillbaka till din lägenhet. Detta skall göras skriftligen.